PL EN
PL EN
hyper poland

Praca

Do naszego biura w Warszawie poszukujemy konstruktora mechanika z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w projektowaniu części maszyn do pracy nad projektem kolei magnetycznej. Nasz zespół rozwija system integrujący istniejące rozwiązania kolejowe z nowoczesną technologią hyperloop. Kierujemy się innowacyjnością oraz kolektywną wiedzą fachową, by sprostać wyzwaniom związanymi z tak zaawansowanym, pionierskim projektem. Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasowym, w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole w inspirującym środowisku pracy. Wybrany kandydat będzie wykonywał prace projektowe B+R obejmujące konstrukcje pojazdu typu hyperloop, dedykowanego toru, stanowisk badawczych. Szukamy osoby, która podzielą motywację i wizję naszego zespołu, aby w jak najlepszy sposób wspierać przyszły sukces Hyper Poland. Szukamy osoby, która podziela motywację i wizję naszego zespołu, aby w jak najlepszy sposób wspierać przyszły sukces Hyper Poland. Na aplikacje czekamy do dnia 22 kwietnia 2020

Obowiązki:

 • Opracowanie nowych oraz modyfikacja istniejących rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie elementów pojazdu typu hyperloop, dedykowanego toru oraz stanowisk badawczych
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z Polską Normą oraz wewnętrznymi standardami
 • Tworzenie modeli 3D oraz dokumentacji technicznej
 • Tworzenie prototypów rozwiązań mechanicznych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnym
 • Min. 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu podzespołów mechanicznych
 • Bardzo dobra znajomość oraz umiejętność posługiwania się standardami dokumentacji technicznej
 • Biegła znajomość programu SolidWorks (aktualnie używana wersja SW 2019)
 • Gotowość do wspomagania prac warsztatowych
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Umiejętność pracy w grupach projektowych
 • Bardzo dobra znajomość branżowego języka angielskiego
 • Kreatywność
 • Sumienność i rzetelność
 • Zaangażowanie i samodzielność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane:

 • Doświadczenie w branży kolejowej
 • Doświadczenie w technologii produkcji
 • Znajomość innych języków obcych (niemiecki, francuski)
 • Umiejętność wykonywania obliczeń wytrzymałościowych MES w zintegrowanym oprogramowaniu SolidWorks Simulation i/lub aplikacjach pakietu Ansys
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi programu AutoCAD
 • Certyfikat CSWA lub CSWP

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na zasadach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasowym na czas określony – do końca stycznia 2022 z możliwością przedłużenia
 • Pracę w jedynej firmie w Polsce aktywnie zajmującej się rozwojem technologii hyperloop i kolei magnetycznej
 • Udział w procesie rozwoju produktu od koncepcji do certyfikacji
 • Pracę nad rozwiązaniami o dużym wpływie na społeczeństwo i środowisko
 • Pracę w młodym, interdyscyplinarnym i dynamicznie się rozwijającym zespole
 • Możliwość rozwoju swoich pasji zawodowych
 • Kartę Multisport

O Hyper Poland

Hyper Poland to jedna z wiodących na świecie firm pracujących nad projektem kolei magnetycznej inspirowanej hyperloopem. W latach 2016-2017 zespół Hyper Poland był wielokrotnie nagradzany w konkursach na pojazdy i infrastrukturę organizowanych m.in. w Los Angeles i Dubaju. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres praca@hyperpoland.com do dnia 22 kwietnia 2020 lub aplikowanie poprzez formularz

Przesłane przez Kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hyper Poland Sp. z o.o., moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w Hyper Poland Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hyper Poland Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Hyper Poland Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hyper Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 2, 00-095 Warszawa, KRS 0000674695 (dalej jako „Spółka”).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, (dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pani / Pana imię (imiona) i nazwisko; Pani / Pana datę urodzenia; Pani / Pana miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pani / Pana wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią / Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani / Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Spółka może również przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią / Panem a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Spółka może ujawniać Pani / Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne, ochrony.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.
 7. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani / Panu prawo:
  1. dostępu,
  2. sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia,
  6. wniesienia sprzeciwu,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.
 8. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail info@hyperpoland.com.
 9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy.
Do współpracy na terenie Warszawy poszukujemy eksperta branżowego ds. nawierzchni torowej i obiektów inżynierskich z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu elementów nawierzchni kolejowej i rozjazdów kolejowych do pracy nad projektem kolei magnetycznej. Nasz zespół rozwija system integrujący istniejące rozwiązania kolejowe z nowoczesną technologią hyperloop. Kierujemy się innowacyjnością oraz kolektywną wiedzą fachową, by sprostać wyzwaniom związanymi z tak zaawansowanym, pionierskim projektem. Oferujemy pracę w niepełnym wymiarze czasowym, w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole w inspirującym środowisku pracy. Wybrany kandydat będzie brał udział w pracach projektowych B+R obejmujących wsparcie merytoryczne w zakresie projektowania oraz wykonania elementów integrujących infrastrukturę kolei magnetycznej z konwencjonalną. Szukamy osoby, która podziela motywację i wizję naszego zespołu, aby w jak najlepszy sposób wspierać przyszły sukces Hyper Poland. Na aplikacje czekamy do dnia 31 stycznia 2020

Obowiązki:

 • Wsparcie merytoryczne przy projektowaniu oraz w wykonaniu elementów integrujących infrastrukturę kolei magnetycznej z konwencjonalną (np. nowego typu rozjazdów oraz nowego typu elementów przytwierdzających umożliwiających poruszanie się dwóch typów taboru - kolei magnetycznej i kolei konwencjonalnej)
 • Ocena, weryfikacja etapów prac projektowych B+R, w szczególności w kontekście integracji kolei magnetycznej z koleją konwencjonalną
 • Udział w spotkaniach grup projektowych
 • Udział w przygotowaniach założeń projektowych i ich późniejszej weryfikacji

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (magister inżynier, preferowany doktorat) z dziedziny Mechaniki i Budowy Maszyn, Inżynierii Lądowej, Transportu Kolejowego lub podobnych
 • Min. 10 lat doświadczenia w projektowaniu elementów nawierzchni kolejowej
 • Doświadczenie w projektowaniu rozwiązań rozjazdów kolejowych
 • Doświadczenie w procesie certyfikacji i ogólna znajomość elementów infrastruktury kolejowej
 • Znajomość standardów i norm dot. projektowania infrastruktury kolejowej
 • Obeznanie w obecnych trendach branżowych, znajomość rynku kolejowego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Doświadczenie w obsłudze i utrzymaniu infrastruktury kolejowej
 • Znajomość programu SolidWorks (aktualnie używana wersja SW 2019)
 • Znajomość programów Autodesk Civil, Bentley MicroStation
 • Znajomość innych języków obcych (niemiecki, francuski)
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na zasadach umowy o pracę w niepełnym (pół etatu) wymiarze czasowym na czas określony - 30 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Pracę w jedynej firmie w Polsce aktywnie zajmującej się rozwojem technologii hyperloop i kolei magnetycznej
 • Udział w procesie rozwoju produktu od koncepcji do certyfikacji
 • Pracę nad rozwiązaniami o dużym wpływie na społeczeństwo i środowisko
 • Pracę w młodym, interdyscyplinarnym i dynamicznie się rozwijającym zespole
 • Możliwość rozwoju swoich pasji zawodowych

O Hyper Poland

Hyper Poland to jedna z wiodących na świecie firm pracujących nad projektem kolei magnetycznej inspirowanej hyperloopem. W latach 2016-2017 zespół Hyper Poland był wielokrotnie nagradzany w konkursach na pojazdy i infrastrukturę organizowanych m.in. w Los Angeles i Dubaju. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres praca@hyperpoland.com do dnia 31 stycznia 2020 lub aplikowanie poprzez formularz

Przesłane przez Kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hyper Poland Sp. z o.o., moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w Hyper Poland Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hyper Poland Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Hyper Poland Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hyper Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 2, 00-095 Warszawa, KRS 0000674695 (dalej jako „Spółka”).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, (dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pani / Pana imię (imiona) i nazwisko; Pani / Pana datę urodzenia; Pani / Pana miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pani / Pana wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią / Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani / Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Spółka może również przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią / Panem a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Spółka może ujawniać Pani / Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne, ochrony.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.
 7. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani / Panu prawo:
  1. dostępu,
  2. sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia,
  6. wniesienia sprzeciwu,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.
 8. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail info@hyperpoland.com.
 9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy.
Do współpracy na terenie Warszawy poszukujemy inżyniera specjalistę ds. systemów elektroenergetycznych z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu stacji SN/nn. Nasz zespół rozwija system integrujący istniejące rozwiązania kolejowe z nowoczesną technologią hyperloop. Kierujemy się innowacyjnością oraz kolektywną wiedzą fachową, by sprostać wyzwaniom związanymi z tak zaawansowanym, pionierskim projektem. Oferujemy pracę w niepełnym wymiarze czasowym, w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole w inspirującym środowisku pracy. Wybrany kandydat będzie brał udział w pracach projektowych B+R obejmujących projektowanie stacji elektroenergetycznych. Szukamy osoby, która podziela motywację i wizję naszego zespołu, aby w jak najlepszy sposób wspierać przyszły sukces Hyper Poland. Na aplikacje czekamy do dnia 31 stycznia 2020

Obowiązki:

 • Wykonywanie dokumentacji technicznej stacji elektroenergetycznych (weryfikacja danych, obliczenia, dobór urządzeń oraz optymalnych rozwiązań technicznych, opracowywanie koncepcji i kosztorysów, wykonywanie projektów wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczych),
 • Udział w spotkaniach grup projektowych
 • Udział w przygotowaniu założeń projektowych i ich późniejszej weryfikacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z dziedziny elektroenergetyki lub podobnych,
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w projektowaniu stacji SN/nn,
 • Znajomość urządzeń energoelektronicznych,
 • Znajomość PN i IEC w zakresie stacji elektroenergetycznych SN,
 • Podstawowa znajomość zagadnień z branży budowlanej,
 • Znajomość programu SolidWorks (aktualnie używana wersja SW 2019)
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych krajowych,
 • Komunikatywność, zdolność do pracy w zespole.

Mile widziane:

 • Znajomość innych języków obcych (niemiecki, francuski),
 • Znajomość programu AutoCAD,
 • Uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń,
 • Uprawnienia SEP E+D powyżej 1 kV,
 • Doświadczenie w nadzorowaniu prac przy instalacji oraz uruchomieniu stacji elektroenergetycznych,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na zasadach umowy o pracę w niepełnym (pół etatu) wymiarze czasowym na czas określony - 30 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 • Pracę w jedynej firmie w Polsce aktywnie zajmującej się rozwojem technologii hyperloop i kolei magnetycznej,
 • Udział w procesie rozwoju produktu od koncepcji do certyfikacji,
 • Pracę w młodym, interdyscyplinarnym i dynamicznie się rozwijającym zespole,
 • Możliwość rozwoju swoich pasji zawodowych.

O Hyper Poland

Hyper Poland to jedna z wiodących na świecie firm pracujących nad projektem kolei magnetycznej inspirowanej hyperloopem. W latach 2016-2017 zespół Hyper Poland był wielokrotnie nagradzany w konkursach na pojazdy i infrastrukturę organizowanych m.in. w Los Angeles i Dubaju. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres praca@hyperpoland.com do dnia 31 stycznia 2020 lub aplikowanie poprzez formularz

Przesłane przez Kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hyper Poland Sp. z o.o., moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w Hyper Poland Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hyper Poland Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Hyper Poland Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hyper Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 2, 00-095 Warszawa, KRS 0000674695 (dalej jako „Spółka”).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, (dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pani / Pana imię (imiona) i nazwisko; Pani / Pana datę urodzenia; Pani / Pana miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pani / Pana wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią / Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani / Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Spółka może również przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią / Panem a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Spółka może ujawniać Pani / Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne, ochrony.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.
 7. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani / Panu prawo:
  1. dostępu,
  2. sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia,
  6. wniesienia sprzeciwu,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.
 8. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail info@hyperpoland.com.
 9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy.